Startpagina
Overzicht Activiteiten en Lezingen
Overzicht Organisatie
Overzicht Werkgroepen
Links naar aanverwante sites

.

Grepen uit de geschiedenis van Vluchtoord Uden 1915-1919

Aan het begin van de Grote Oorlog, oktober 1914, Nederland bleef neutraal, leed België onder zware beschietingen van de Duitsers. Een grote stroom van vele duizenden Belgische vluchtelingen kwam in dat najaar op gang. De Nederlandse regering stelde een regeringscommissaris aan met de opdracht snel voor opvang van de vluchtelingen te zorgen. Omdat veel vluchtelingen vanuit het zwaar getroffen Antwerpen massaal in Zeeuws Vlaanderen aankwamen, werd in Hontenisse met spoed een tentenkamp opgericht. Snel bleek dit onvoldoende te zijn en deed de Nederlandse regering een oproep aan gemeenten, om leegstaande gebouwen en fabrieken beschikbaar te stellen voor vluchtelingen. Als gastvrije gemeente besloot, in december 1914, de gemeenteraad van Uden om 35 ha. heideterrein tussen Uden en Zeeland voor deze gelegenheid tijdelijk aan de regering in bruikleen te geven.
Meteen nadat het besluit was genomen, werd in een mum van tijd een geheel houten barakkendorp uit de grond gestampt waar 10.000 vluchtelingen konden wonen. Uden zelf telde in die tijd maar 6.000 inwoners. In februari 1915 kwamen de eerste vluchtelingen aan in het kamp.

Gebouwen op Vluchtoord:

33
Slaapbarakken
1
elektrische centrale
1
kledingmagazijn
10
eetbarakken
1
machinistenwoning
1
badhuis
3
keukens
1
bestuursgebouw
1
werkplaats voor mannen
1
voedingsmagazijn
1
ambtenarenwoning
1
atelier voor vrouwen
1
melkhuis
1
postkantoor
1
vakschool
6
schoolgebouwen
1
wachtlokaal/gevangenis
1
postwinkel
3
washuizen
1
ontsmettingsgebouw
1
puntenwinkel
3
kolenhokken
1
coiffeurszaak
1
bioscoop
1
ziekenhuis
1
kerk
1
polikliniek/apotheek
1
pastorie
1
verpleegstershuis
1
zustershuis


Plattegrond

Voor algemene informatie kunt U contact opnemen met het secretariaat
Vluchtoord Uden ''14-‘18:
  Jacqueline van Driel
  Odiliastraat 130
  5401 ZZ Uden
  Tel. (0413) 266361
  100jaarvluchtoorduden@gmail.com                                                                                                                                                                                        
Voor specifieke informatie over de instanties die met de coördinatiegroep samenwerken kunt u contact opnemen met:

Ontstaan van het Vluchtoord Uden
Het bestuur van het Vluchtoord
Werkverschaffing
Punten
Voeding en kleding
Gezondheidszorg
Bejaarden
Onderwijs
Kerk
Postkantoor
Verenigingen
Bronnen

 

Copyright 2004, Heemkunde Kring Uden
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretaris@heemkundekringuden.nl