Startpagina
Overzicht Activiteiten en Lezingen
Overzicht Organisatie
Overzicht Werkgroepen
Links naar aanverwante sites

DOEL VAN DE WERKGROEP (ondergebracht bij de werkgroep Genealogie).
Het verzamelen van gegevens over allerlei onderwerpen betreffende de historie van Uden, Volkel en Odiliapeel na de Tweede Wereldoorlog.
Recente ontwikkelingen zijn voor de geschiedenis belangrijk om vastgelegd te worden.
Om vast te stellen welke ontwikkelingen dat zijn, werd er een inventarisatie gemaakt:
Industriële ontwikkeling; veranderingen in het buitengebied (ruilverkaveling); Kersenfeesten; 4 Uden Sportief; verenigingsleven; scholenfusies; gemeenteraad; Enz.

PROJECT VERENIGINGEN EN STICHTINGEN
Uit bovenstaande opsomming werd als eerste aandachtspunt gekozen: de ontwikkeling van het verenigingsleven. Begonnen werd met het opsporen van de namen van alle verenigingen in Uden, Volkel en Odiliapeel.
Tot nu toe heeft de werkgroep al ongeveer 850 verenigingen en stichtingen opgespoord. Van ruim 400 verenigingen en stichtingen zijn de gegevens geïnvenstariseerd. Ook is van ongeveer 140 verenigingen vastgesteld dat deze zijn opgeheven. Hiervan is in de verenigingsbibliotheek in het Heemhuis een overzicht ter inzage. Vanaf begin 2006 wordt dit project mede ondersteund door de Werkgroep Genealogie, omdat het verenigingsleven grote raakvlakken heeft met familieonderzoek. Mocht u in het bezit zijn van informatie over een vereniging die voor ons onderzoek van belang is, mail ons dan. Wij zijn u zeer dankbaar.

PROJECT GEVELSTENEN, GEDENKSTENEN EN UITHANGBORDEN
Op de bijeenkomst van 30 januari 2006 is een begin gemaakt met dit project. De leden van de werkgroep hebben inmiddels een groot aantal straten en wijken van Uden, Volkel en Odiliapeel doorkruist. Er zijn al ruim 150 gevelstenen, gedenkstenen en uithangborden opgespoord en enkele leden zijn druk bezig met fotograferen van de gelokaliseerde items. Medio 2007 is het project uitgebreid met de inventarisatie van andere waardevolle objecten. We willen proberen om tot een zo compleet mogelijke inventarisatie te komen en streven er naar, om van alle items enkele foto's en een uitgebreide beschrijving te maken. Dit kan niet alleen door de leden van de werkgroep worden gerealiseerd. Dus ook hier geldt: heeft u gegevens (volledig of onvolledig) geef ze dan door aan ons. Alleen al het bestaan van een gedenksteen, gevelsteen of uithangbord kan ons verder brengen in ons onderzoek.

Copyright 2004, Heemkunde Kring Uden
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretaris@heemkundekringuden.nl