Startpagina
Overzicht Activiteiten en Lezingen
Overzicht Organisatie
Overzicht Werkgroepen
Links naar aanverwante sites

 

Een kleine maar wel zeer actieve werkgroep binnen de heemkundekring, die zich bezig houdt met het onderzoeken van het "bodemarchief" van Uden en directe omgeving, met als uiteindelijke doel:

Veel tijd wordt er besteed aan het opsporen van sites (archeologische vindplaatsen) door:

Indien mogelijk wordt er door leden van de werkgroep assistentie verleend bij professionele opgravingen. Daarvoor bestaan er goede contacten met archeologische instanties, zoals de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, de Provinciale Archeologische Dienst, de Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland, de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden, e.a..

Verder wordt getracht het maatschappelijk draagvlak voor de archeologie te vergroten door de plaatselijke overheid en het publiek bewust te maken van het belang van archeologisch onderzoek voor het verwerven van kennis over onze voorouders. Daarom wordt de publiciteit gezocht in de pers, de lokale radio en tv, en door het organiseren van exposities en lezingen.

Veel tijd en energie wordt door de leden van de werkgroep besteed aan de verwerking, de determinatie en de registratie van alle bodemvondsten. In het souterrain van het Heemhuis
is een bescheiden archeologisch archief ingericht.

Elke tweede maandag van de maand, feestdagen uitgezonderd, vergadert de werkgroep in het Heemhuis, van 19.30 tot 21.30 uur.

Archeologisch overzicht

Copyright 2004, Heemkunde Kring Uden
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretaris@heemkundekringuden.nl